دولت نهم  و دهم آخرين فرصت‌هاي خدمت را پشت سر مي‌گذارد. مقام معظم رهبري در ديدار با رئيس جمهور و هيئت وزيران ارزيابي ارزشمندي ازخدمات گرانسنگ دولت در ظرف هفت سال گذشته داشتند واقدامات گسترده عمراني بويژه در مناطق محروم، برقراري ارتباط با مردم، جهت گيري در سياست خارجي، احياي ارزش‌هاي انقلاب اسلامي و پايبندي به راه امام (ره) را مورد ستايش قرار دادند.

ادامه مطلب ...

 

مقام معظم رهبري در ديدار با اساتيد و نخبگان دانشگاهي، در ترويج نشانه‌هاي بروز تحولات عميق در ساختار و هندسه جهان آتي به اين موضوع اشاره داشتند كه "هندسه سياسي- اجتماعي جهان به نفع اسلام در حال تغيير است و فرمودند كه غرب ديگر در ارائه انديشه‌هاي نو و ايده‌هاي جديد براي بشريت عقيم و سترون است اما جمهوري اسلامي در ابعاد مختلف سياسي،‌حكومتي، اخلاقي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي براي جامعه بشري حرف‌هاي نوين و موج‌آ‌فريني دارد.

ادامه مطلب ...

 

مقام معظم رهبري در ديدار با كارگزاران نظام كه در هفته گذشته انجام شد راه برون رفت از فشارهاي اقتصادي دشمن را اقتصاد مقاومتي دانستند و اشاره فرمودند كه تمركز طراحي دشمن ظرف چند سال اخير بر اقتصاد كشور بوده و دشمن همه تلاش خود را براين موضوع معطوف داشته است تا با اعمال تحريم‌هاي اقتصادي ودامن زدن به جو رواني، اقشار مختلف اجتماعي را نسبت به نظام بدبين و ناراضي نموده و با ايجاد فاصله، پايگاه اصيل و مردمي نظام را سست نمايد واتكاي نظام جمهوري اسلامي ايران به مردم را كه بزرگترين نقطه قوت و پايداري است از بين ببرد.

ادامه مطلب ...

 

مقام معظم رهبري، در ديدار با كارگزاران نظام تحليلي بسيار عميق از وضعيت ايران و جهان، چالش‌هاي پيش روي، بايدها و نبايدها ارائه نمودند و با اعلام راهبردهاي برون رفت از چالش‌ها، آينده‌اي تابناك براي ملت بزرگ و سرافراز ايران ترسيم فرمودند و با تشبيهي بسيار زيبا، مشكلات غرب را كه هر روز دامنه آن گسترده‌تر مي‌شود به اتوبوسي كه در زير بهمن مانده است و مشكلات نظام جمهوري اسلامي ايران را به ‌گروه كوهنوردي كه به سوي قله در حركت است به تصوير كشيدند.

ادامه مطلب ...

 

رهبر فرزانه انقلاب اسلامي، در مقاطع مختلف زماني با تشخيص شرايط خاص دروني و محيطي كه پيش روي نظام مي‌باشد به رهنمود‌هايي از عمق نگاه به مسائل اشاره مي‌نمايند. اما متاسفانه به جهت نوعي عمل زدگي و روز مره‌گي در فرايندهاي سياستگذاري و اجرايي در كشور، عزمي براي هدف گذاري و تدوين برنامه راهبردي در راستاي آن رهنمود وجود ندارد.

ادامه مطلب ...

 

مقام معظم رهبري در ديدار با نمايندگان مجلس نهم به موضوع استقلال مجلس اشاره فرمودند با اين بيان كه: در همه دولت هاي گذشته و همه دوره هاي مجلس اين تذكر داده شده است كه نبايد به اسم استقلال مجلس، درباره هر مسئله اي به دولت معترض شد. مجلس اگر نظر مخالفي دارد مي تواند با پرهيز از اين گونه برخوردهاي غير مفيد در آن زمينه قانون بگذارد.اثربخش بودن و كارآمدي هر نظامي، بدون ترديد مديون يكپارچگي، انسجام، وحدت نظري و كاركرد اركان آن مي باشد.

ادامه مطلب ...