زیانبارترین نوع مدیریت در هر شرایطی به‌ویژه شرایط خاص و بحرانی، مدیریت سینوسی است. در این شیوه مدیریت، به نظریات كارشناسی و نمودارهای آماری توجه نمی‌شود، تصمیمات باری به هر جهت گرفته شده و همواره در سعی و خطا به سر برده می‌شود. حاصل مدیریت سینوسی، خیلی خوشبینانه صفر می‌باشد؛ در حالی كه با توجه به محدودیت منابع، همواره منفی است و نه‌تنها پیشرفتی صورت نمی‌پذیرد، بلكه بازگشت به عقب هم صورت می‌‌گیرد. حركت‌های سینوسی به سمت میرائی رفته و در نتیجه انسان و جامعه از تعالی و كمال بازمی‌ماند.

ادامه مطلب ...

 

اتفاقی که پیش آمد نموده است و روز به روز ابعاد آن گسترده تر می‌شود، آنچنان در عرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی اثر گذاشته است، بطوریکه همه منطق های اداره جهان را تحت شعاع خود قرار داده و زیر سوال برده است.

ادامه مطلب ...

 

بالغ بر یک قرن است ملت بزرگ ایران با دو جریان انقلابی و غربگرا مواجه است. از صدور مشروطیت تا  ملی شدن صنعت نفت و امروز پس از به ثمر نشستن انقلاب اسلامی.

تاریخ مبارزات و مجاهدت های دوران گذشته نشان می دهد که جریان غربگرا لطمات جبران ناپذیری به حرکت های انقلابی وارد نموده و نگذاشته تا اهداف متعالی و انقلابی مردم محقق گردد. این جریان پس از قدرت گرفتن در هر مقطع تاریخی با منزوی کردن و یا به شهادت رساندن رهبران و نیروهای انقلاب، مسیر آرمانخواهی و به تعالی رسیدن را به انحراف و شکست کشانده است.

ادامه مطلب ...

 

در شرایط حساس کنونی، مردم انتظار دارند که مجلس یازدهم در مسیر منویات مقام معظم رهبری، سیاست های کلی ابلاغی و مطالباتی که از سوی حضرت ایشان در سخنرانی های مختلف عنوان می شود، حرکت کند.

ادامه مطلب ...

 

این روزها همه آن‌هایی که دل در گروی جبهه مقاومت دارند، در سوگ از دست دادن سربازی فداکار و کم‌نظیر در این وادی نشسته‌اند. برادری عزیز و انقلابی که در عرصه سیاست خارجی جمهوری اسلامی، نماد مقاومت بود و بدون اغراق می‌توان او را قهرمان دیپلماسی مقاومت نامید.

ادامه مطلب ...

 

آمریکا همواره در مسیری گام برداشته است تا بتواند ابرقدرتی خود را حفظ کند و در برخی مولفه ها به ویژه تسلیحات نظامی و دفاعی، قدرت منحصر به فرد باشد و از این طریق نسبت به سایر کشورها و قدرت های جهانی «برتر» بماند.

امروزه در عرصه نظامی و قدرت دفاعی، کشورهایی که به سلاح هسته ای، شیمیایی و میکروبی دست پیدا کرده اند و خود را مجاز به استفاده از آنان می دانند درواقع از لحاظ نظامی دست برتر داشته و می توانند در رویارویی نظامی با به کارگیری چنین سلاح های کشتار دسته جمعی بر طرف مقابل غلبه کنند.

ادامه مطلب ...