نمایندگان منتخب باید هرچه سریع‌تر از یکدیگر شناخت پیدا کنند و ظرفیت مجلس یازدهم مورد ارزیابی قرار گیرد تا با توجه به این ظرفیت بتواند بر نقاط ضعف درونی و تهدیدات محیط پیرامونی غلبه کند.

به گزارش حوزه احزاب خبرگزاری فارس، محمد ناظمی اردکانی دبیرکل جامعه اسلامی مدیران در یاددشتی به بررسی ضرورت‌ها و رسالت‌های مجلس یازدهم پرداخت.

متن یادداشت دبیرکل جامعه اسلامی مدیران به شرح زیر است:

در شرایطی بسیار تعیین کننده قرار گرفته ایم. بحرانی که شیوع ویروس کرونا ایجاد نموده است، همه عرصه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را در سطح ملی، منطقه ای و جهانی دربرگرفته و می رود تا تحول و نظم جدیدی را در جهان پیرامونی به وجود آورد.

در چنین شرایطی مجلس یازدهم در حال شکل گیری است و از خردادماه کارش را شروع خواهد کرد. در این خصوص نکاتی خدمت نمایندگان محترم یادآوری می شود که امید است مفید واقع گردد.

نگاه راهبردی به مسائل کشور، راهگشاست و می تواند همه بن بست ها را از پیش رو بردارد و بر موانع فائق آید. اندیشه راهبردی ایجاب می کند تا نمایندگان منتخب هرچه سریع تر از یکدیگر شناخت پیدا کنند و ظرفیت مجلس یازدهم مورد ارزیابی قرار گیرد تا با توجه به این ظرفیت بتواند بر نقاط ضعف درونی و تهدیدات محیط پیرامونی غلبه کند و با اتکا به فرصت ها، راهبردهای خودش را مدون و به اجرا بگذارد. در اینجا به مهم ترین راهبردهایی که همواره مطرح بوده و در سال های اخیر پررنگ تر عنوان شده و توجهات را به سمت خود برده است، اشاره می شود:

۱- اصلاح ساختار سیاسی کشور

ظرف چهار دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی تجربه کرده ایم که همواره مجالس و دولت ها علی رغم این که در بعضی از مقاطع و دوره ها، از لحاظ سیاسی در یک فضا قرار گرفته اند ولیکن نتوانسته اند هم افزایی به وجود آورند و این موضوع باعث شده است تا فرصت های زیادی از دست برود و سرعت پیشرفت کشور کند شود.

حرکت به سمت نظام سیاسی جدید به نحوی که رئیس دولت  توسط نمایندگانی که اکثریت مجلس را تشکیل می دهند، صورت گیرد و همچنین معرفی اعضای دولت در این چارچوب برای رای اعتماد، از اصلاحات ساختاری است که تجربه آن در بسیاری از کشورهای دنیا وجود دارد. با چنین اصلاح ساختاری که نیاز به بازنگری در قانون اساسی دارد، دولت و مجلس در امتداد یکدیگر قرارگرفته و با حرکت در امتداد منویات و در راستای سیاست های کلی نظام، توان مضاعف و فزاینده ای برای پیشرفت و تعالی کشور فراهم خواهد شد.

۲- اصلاح ساختار دستگاه تقنینی کشور

در این ارتباط هم تجربه چهار دهه گذشته نشان داده است که مجالس با فرآیند انتخابات موجود، به این معنی که نمایندگان بیشترین توجهشان معطوف به حوزه انتخابیه خودشان است، بنابراین داشتن نگاه راهبردی نسبت به مسائل کشور و  در سطح ملی و جهانی، ناخودآگاه از آنان سلب می شود و در نتیجه شاهد اتلاف منابع کشور هستیم. خسرانی که از این ناحیه برای کشور پیشامد نموده بسیار سنگین است.

تاسیس مجلس دوم که قادر باشد نسبت به مسائل کلان و راهبردی تصمیم بگیرد، ازجمله راهکار هایی است که تجربه آن در کشورهای مختلف جهان وجود دارد. ترکیب و اعضای این مجلس با سازوکار خاصی از بین افراد و شخصیت های مجرب، تحصیلکرده و اندیشمند انتخاب می شود.

با توجه به تغییرات سیاسی که در هر دوره چندساله در کشور اتفاق می افتد، بسیاری از چهره های توانمند و صالح سیاسی، منزوی و کنار گذاشته می شوند و باعث می گردد ظرفیت تجربی، علمی و سیاسی آنان میرا شود، اما با این اصلاح سیاسی که احیانا بازنگری در قانون اساسی را می طلبد، می توان ظرفیت جدیدی را برای اداره کشور در سطح راهبردی ایجاد نمود که خلا آن کاملا محسوس است.

۳- اصلاح ساختارهای اقتصادی- با توجه به شدت تنزل قیمت نفت که در تاریخ این صنعت بی سابقه است، مجلس یازدهم چنین شرایطی را فرصت تلقی نموده، ساختار بودجه مبتنی بر حذف درآمدهای نفتی را اصلاح نماید. این اقدام باعث خواهد شدکه به سمت کوچک سازی و کارآمدی دولت حرکت شود و فساد رانتی تخصیص ارز ارزان قیمت دولتی از بین برود.

- در ساختارهای تولید و تجارت نیز می بایستی با قاطعیت و جزمیت تمام ردپای ارز دولتی از بین برده شود تا اقتصاد منهای نفت را تجربه کنیم  که قطعا این اقتصاد، رقابتی، توانمند و دانش بنیان خواهد شد و به سمتی حرکت خواهیم کرد که اقتصاد ملی، ارزآور باشد و صادرات بر  واردات پیشی بگیرد.

- برای رونق و جهش در تولید می بایستی فضای کسب و کار را با آگاهی و جدیت اصلاح کرد و  فرازهای ده گانه مطالعه و تاسیس تا بهره برداری را اصلاح نمود. مجلس یازدهم برای تحقق شعار سال که جهش در تولید می باشد، کافی است فقط همین یک کار را برای نجات اقتصاد ایران انجام دهد.

4- اصلاح ساختار سیستم پولی و بانکی کشور از مهم ترین اولویت های مجلس یازدهم قرار بگیرد. در حال حاضر، سیستم بانکی و نظام پولی نه تنها پشتوانه تولید و تقویت اقتصاد ملی نیست، بلکه قدرت بازدارنده و فسادخیز در اقتصاد ایران است و شاهد بوده ایم که هر پرونده فساد کلان که تعقیب و باز شده ، اصلی ترین رد پا در آن پرونده یک یا چند بانک و موسسه اعتباری بوده است.

با اصلاح ساختارهای اقتصادی حتی در کوتاه مدت می توان به اشتغال کامل رسید، از این جهت که ظرفیت های اقتصادی کشور بسیار گسترده و غنی می باشد، منوط بر این که به کار گرفته شود.

۵- مجلس یازدهم نمی تواند نگاهش را از مسائل فرهنگی و اجتماعی بردارد. تعمیق فرهنگ خودباوری و تمرکز بر چند ناهنجاری اجتماعی مانند حاشیه نشینی شهرهای بزرگ، اعتیاد و سبک زندگی می تواند اولویت گذاری شود  و پراهمیت باشد.مجلس یازدهم در صورتی که تعمیم و تعمیق باور «ما می توانیم» را از خود شروع کند، کارهای بزرگی که به آن اشاره شد را می تواند انجام دهد ودر تاریخ ثبت شود.